Aarding

Een aarding is noodzakelijk voor de veiligheid van personen die werken aan of met elektrische installatie’s, apparaten en machines. Een goede aarding vereffent eventuele potentiaalverschillen en zorgt ervoor dat met name zeer gevoelige elektronische apparatuur naar behoren kan functioneren.

Bliksem Belang B.V. verzorgt alles op het gebied van aarding, zijnde:

  • Aarding van elektrotechnische installaties;
  • Beschermleidingen monteren;
  • Fundatie aardingen; Bij nieuwbouw wordt er doorgaans een ringleiding in de fundatie aangebracht en aangesloten op de aanwezige aardstaven welke als aardelektroden dienen. Vervolgens worden er stekeinden / cadweltplaten aangebracht in de laagspanningsruimte, liftput en staalconstructie. Als de bouw verder gevorderd is, komen wij langs om de staalconstructie te vereffenen en een potentiaalvereffeningsrail aan te brengen. Vanaf de aangebrachte potentiaalvereffeningsrail kan de elektrotechnisch installateur zijn installatie aarden.
  • NUON distributiestations
  • Windmolens
  • Bedrijven (installatiebureau’s)
  • Potentiaalvereffening

Aarding in particuliere woonhuizen: NEN1010 norm

Vanaf 1 april 2000 moet de aarding in een badkamer aangelegd worden volgens de NEN1010 norm. Eigenlijk spreekt men niet over aarding maar over potentiaalvereffening. Potentiaalvereffening betekent dat er helemaal geen ongewenste spanning aanwezig mag zijn in de geleidende delen. Vooral de badkamer bevat veel delen die ongewenste elektrische spanning kunnen geleiden. Denk aan de waterleidingen, douchebakken en badkuipen, maar ook metalen wanden en frames in de constructie.

Op zoek naar betrouwbaar advies en een gedegen rapportage?

Bent u op zoek naar betrouwbaar advies en een gedegen rapportage? Neem contact op met Bliksem Belang op en laat u informeren naar de vele mogelijkheden van Bliksem Belang BV.

Offerte aarding aanvragen